Gry Wester

Gry Wester

Gry Wester, tidligere postdoktor ved Universitetet i Bergen, er nå universitetslektor i bioetikk og global helseetikk ved King’s College London. Hun har bakgrunn i politisk filosofi, og hennes forskning setter fokus på spørsmål om rettferdig fordeling og teorier om likhet, spesielt i tilknytning til helse og helsetjenester. Hovedinteressene hennes inkluderer ulikheter i helse, kapabilitetstilnærmingen, prioritering av helsetjenester, og sosiale helsedeterminanter og deres politiske implikasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2