Gisle Heimly

Gisle Heimly

Gisle Heimly er tilsatt som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk/ skoleforskning. Han har arbeid som lærer og rektor i grunnskulen og har nærmere 20 års erfaring som lærerutdanner. Forskingsinteressen hans er utdanningskvalitet og pedagogisk filosofi. Medlem i forskargruppa SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2