Frans-Arne Hedlund Stylegard

Frans-Arne Hedlund Stylegard

Frans-Arne Hedlund Stylegar er by- og arealplanlegger for Multiconsult ASA. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1995 med hovedfag i nordisk arkeologi. Tidligere har han vært direktør for Varanger museum IKS og fylkeskonservator i Vest-Agder. Han er fast bidragsyter til den populærvitenskapelige spalten «Kringla heimsins» i Klassekampen og skriver dessuten en rekke fagartikler i inn- og utland med temaer hentet fra jernalder, vikingtid og middelalder.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2