På vandring og på flukt (Heftet)

Migrasjon i historisk perspektiv

Forfatter:

Berit Eide Johnsen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 228
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635701
Kategori: Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen På vandring og på flukt

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv trekker noen lange linjer gjennom de siste århundrenes migrasjonshistorie. Første del tar for seg utvandringen fra Norge, mens siste del har fokus på innvandring de senere årene og et flerkulturelt Norge. Ikke siden 1940-årene har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Mennesker flykter fra opprør og krig. Men mange bryter også opp fra sitt hjemsted og flytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre liv.

Forfatterne som bidrar i denne boka, er forskere og formidlere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner: historie, arkeologi, språk, pedagogikk, nordamerikanske områdestudier, global utvikling og samfunnsplanlegging. På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Til toppen

Andre utgaver

På vandring og på flukt
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)
Knut Kjeldstadli, født i 1948, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør av Norsk innvandringshistorie, bind 1-3 (2003). Han har blant annet skrevet Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008) og sammen med Grete Brochmann, Innvandringen til Norge, 900-2010 (2010).
Kariin Sundsback, født i 1975, er norsk historiker bosatt i Haag, Nederland. Hun har spesialisert seg på tidlig moderne kultur og gender-historie. Hun skrev doktoravhandlingen sin ved European University Institute in Firenze, om emigrasjonen av norske kvinner til de nederlandske byene Amsterdam og Hoorn. I dag jobber hun som frilans historiker og norsklærer, og hun organiserer regelmessig forelesninger, workshops og historiske byvandringer med tidlig moderne kulturhistorie som tema.
Frans-Arne Hedlund Stylegar er by- og arealplanlegger for Multiconsult ASA. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1995 med hovedfag i nordisk arkeologi. Tidligere har han vært direktør for Varanger museum IKS og fylkeskonservator i Vest-Agder. Han er fast bidragsyter til den populærvitenskapelige spalten «Kringla heimsins» i Klassekampen og skriver dessuten en rekke fagartikler i inn- og utland med temaer hentet fra jernalder, vikingtid og middelalder.

Berit Eide Johnsen, født i 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen (1998) med avhandlingen Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875-1925 (utgitt som bok 2001).Hun har også skrevet bøkene Han sad i prisonen -: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814 (1993), Sørlandsk skipsfart 1600-1920 (2016) (sammen med Gustav Sætra) og Lillesands historie 1800-1850 (2017). Hun er engasjert som forfatter av ytterligere to bind av Lillesands historie (fra 1850 og fram til i dag). De senere årene har hun også publisert artikler om migrasjon og turismens historie.

David Mauk, født i 1945, er professor emeritus i nordamerikanske områdestudier ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet The Colony that Rose from the Sea: Norwegian Maritime Migration and Community in Brooklyn (1997) og mange artikler om amerikansk politikk, immigrasjon og etnisitet.
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, født i 1970, er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser internasjonale studenter i norsk språk og samfunn. I tillegg underviser hun i migrasjon på flere institutt og nivåer. Hun forsvarte sin avhandling i historie om nordmenn i Alicante våren 2018. I tillegg forsker hun på sammenhenger mellom språk og mobilitet blant nordiske pensjonister i Spania, som forskerassistent på det EU-finansierte prosjektet: Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe.

Øyvind Tønnesson, født 1963, er førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. fra Universitetet i Oslo 2013 med avhandlingen With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919. Han arbeidet i flere år ved Høgskolen i Lillehammers studieprogrammer i samtidshistorie og internasjonale studier og har skrevet artikler om fredssak og internasjonalisme.

Hanne Haaland er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har en ph.d. fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på avhandlingen Narrating history, negotiating rights. A discussion of knowledge, land rights and matters of identity in Madjadjane, Mozambique. I tillegg til å forske på og skrive om utviklingsproblematikk i det globale sør har hun også vært involvert i forskning på ressursforvaltning i Norge. I de senere årene har hun forsket på og skrevet om integrering i en norsk kontekst.
Hege Wallevik er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har sin ph.d. fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med en avhandling om kjønn, uformell økonomi og hverdagsliv i Zanzibar by, Tanzania. Hun har også forsket på tjenesteyting og sivilsamfunn i Tanzania. De senere årene har hun sammen med Hanne Haaland hatt fokus på frivillig arbeid og innbyggerinitiativer i bistand og nødhjelpsarbeid. Hun har også forsket på og skrevet om integrering i en norsk kontekst.

Maryann Jortveit (f. 1960) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hennes doktorarbeid innenfor pedagogikk er utgitt i bearbeidet form i boka Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (2017). Forsknings- og undervisningsområdene hennes er innenfor mangfold, flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk. Hun er også engasjert i utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprosjekt Kompetanse for mangfold.