Fiona Dowling

Fiona Dowling

Fiona Dowling er professor i pedagogikk ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hennes forskningsinteresser er kroppsøving og kjønn, sosial ulikhet, og etnisitet; lærersosialisering; narrativ og kvalitativ metodologi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform