Eva Wennås Brante
© Foto: Göran Brante

Eva Wennås Brante

Eva Wennås Brante er dosent i pedagogikk ved Institutionen för Kultur, språk, medier, Malmö Universitetet, der hun blant annet underviser om lese- og skriveopplæring i lærerutdanningen. I sin forskning er hun spesielt opptatt av kritisk lesing og informasjonssøking på nettet, samt digitalisering av svenskundervisning for yngre barn. Brante har tidligere erfaring som lærer i barneskolen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform