Elsa Westergård

Elsa Westergård

Elsa Westergård er førsteamanuensis (ph.d.) ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har en doktorgrad innen samarbeid mellom hjem og skole med tittelen Parental disillusionment with school. Westergård har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler samarbeid mellom hjem og skole i tillegg til flere nasjonale artikler i bøker/hefter. Hun er kursholder ved flere av Senter for atferdsforsknings utadrettede program i tillegg til at hun underviser og veileder studenter ved masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiS.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform