Elin Fjerstad

Elin Fjerstad

Omtale
Elin Fjerstad, cand.psychol., er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken / Nasjonal behandlingstjeneste i revmatologisk rehabilitering (NBRR), Diakonhjemmet sykehus. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og unge og har videreutdanning i kognitiv terapi.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1