Eli Skjeseth

Eli Skjeseth

Eli Skjeseth er høgskolelektor i veiledning ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hun underviser i videreutdanninger i veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltingene (NAV), tverrfaglig veiledning og karriereveiledning. Skjeseth har hovedfag i yrkespedagogikk med læring på arbeidsplassen og ledelse av læreprosesser som spesialfelt. Hun forsker på kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell ledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2