Charlotte Kiland

Charlotte Kiland

Charlotte Kiland (charlotte.kiland@ua.no) er utdannet statsviter fra Universitetet i Agder (2002) og har en ph.d. fra Universitetet i Bergen (2015). Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, hvor hun er studiekoordinator for bachelorprogrammet i folkehelsearbeid. Forskningen hennes har de siste årene fokusert blant annet på organisering og styring av helsetjenester og implementering av folkehelsepolitikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform