Britt Karin Utvær
© Foto: NTNU Samfunnsforskning

Britt Karin Utvær

Britt Karin Utvær er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun er utdannet sykepleier, har hovedfag i helsevitenskap og doktorgrad innenfor profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Hun er opptatt av ungdom, helse, skole og utdanning og disputerte høsten 2013 over temaet frafall i videregående skole.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform