Borgunn Ytterhus

Borgunn Ytterhus

Omtale
Borgunn Ytterhus er professor i helsevitenskap ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er sosiolog og forsker hovedsakelig på temaene sosiale samværsmekanismer, inklusjon og eksklusjon mellom barn med og uten funksjonsnedsettelser i barnehager og skoler.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1