Bjarne Kvam

Bjarne Kvam er førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen og har vært rektor der i til sammen 25 år. Tidligere var han i 9 år lærer og rektor i folkehøgskolen. Han var med i etableringen og siden i styret for Kristne Friskolers Forbund.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3