NLA Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn (Heftet)

Serie: Religionsfag Profil 

Forfatter:

Gunhild Hagesæther, Gunnar Innerdal og Bjarne Kvam

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 358
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
Serie: Religionsfag Profil
ISBN: 9788202686536
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen NLA Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

NLA Høgskolen feira 50 årsjubileum i 2018. I jubileumshelga vart det halde fleire fagseminar. Fleire av innlegga frå seminara er i ettertid arbeidd ut som artiklar som blir publiserte i denne antologien. I tillegg er vitskapleg tilsette frå ulike avdelingar utfordra til å skriva. Boka er såleis vorten ein antologi som gjennom 12 artiklar vil syna forsking og fagleg engasjement ved NLA Høgskolen.

I samband med jubileet ønskjer vi å visa høgskulen sin plass i sektoren i dag og korleis ein kristen høgskule si sjølvforståing kjem til uttrykk i faglege problemstillingar og forsking i ei rekke av fagområda ved institusjonen. Samstundes vil kvar artikkel gje ny innsikt innan sitt område.

Private høgskular er ein del av høgre utdanning, og all slik utdanning har felles lovverk og forvaltning. Vi lar ein artikkel som plasserer NLA Høgskolen i universitets- og høgskolestrukturen danna ei ramme for heilskapen i antologien.

Kyrkjefag Profil er ein serie frå Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Boka er nr. 35 i serien.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Gunhild Hagesæther er professor em. i pedagogikk ved NLA Høgskolen, og har vært professor samme stad og rektor ved DMMH. I sin forskning har hun særlig fokusert på barnehage, skolestart og religionspedagogikk. Hun har hatt en rekke verv innen utdanning og forskning.

Gunnar Innerdal er førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA Høgskolen. Han har publisert forskningsarbeider om teologiske emner som trinitarisk teologi, fundamentalteologi/sannhetsspørsmål og pneumatologi. I tillegg underviser han i nytestamentlig gresk. Har i den senere tid forsket på temaer i skjæringsfeltet mellom teologi og naturvitenskap.

Bjarne Kvam er førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen og har vært rektor der i til sammen 25 år. Tidligere var han i 9 år lærer og rektor i folkehøgskolen. Han var med i etableringen og siden i styret for Kristne Friskolers Forbund.

Lars Dahle er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, samt daglig leder for Damaris Norge. Han var tidligere rektor på (NLA) Mediehøgskolen Gimlekollen. Fagfeltet er systematisk teologi, med vekt på apologetikk og missiologi. Han er redaktør for tidsskriftet Theofilos, tillitsvalgt i Lausannebevegelsen og har skrevet en rekke forskningsartikler.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen, med vekt på livssynskunnskap og religionspedagogikk. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, samt vært redaktør for flere fagbøker. Som team- og produksjonsleder i Damaris Norge har hun en nær relasjon til hele bredden av kristne friskoler.

Hilde Kristin Dahlstrøm er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hun har tidligere jobbet som journalist i TV2 Nettavisen, Hadeland og Vårt Land.

Ursula Småland Goth er professor i helsefag ved VID vitenskapelige høgskole og i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Goth er utdannet siviløkonom, sykepleier og har en master i epidemiologi med lang erfaring i arbeid med flytninger og innvandrere i inn- og utland. FoU-arbeidene hennes omfatter helsetjenester for eldre migranter, migrasjonspedagogikk og migrasjonshelse.

Bjørghild Kjelsvik er førsteamanuensis i norsk ved NLA Høgskolen, campus Oslo. Hun har PhD fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, med en avhandling om læringsinteraksjon og praksisfellesskap innenfor og utenfor skolen i Kamerun (2008). Hun har senere jobbet med identitet og narrativanalyse av asylsøkerintervju som postdoktor samme sted (2009–2012). Fra 2012 til 2018 har hun arbeidet med oppgradering av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Språkrådet, Universitetet i Bergen).

Ståle Johannes Kristiansen (red.) er stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, hvor han arbeider med en avhandling om Dionysius Areopagitens symbolske teologi. Han har tidligere vært medredaktør på antologien Fra Dante til Umberto Eco. Atten tekster om teologi og litteratur (2007).

Kim Larsen er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen, hvor han underviser i kristendom, religion, livssyn og etikk. Hans primære forskningsområde er spiritualitet og praktisk teologi.

Marit Mjøs er lærer og spesialpedagog med mangeårig undervisnings-, veileder- og ledererfaring fra spesialskole og kompetansesenter. Fra 2014 har hun som førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen arbeidet med spesialpedagogikk innen bachelor- og masterutdanning, og videreutdanning for PP-tjeneste, lærere og skoleledere med hovedfokus på inkludering og innovasjon. Ledelsen av SUKIP-prosjektet kan sees som en oppfølging av hennes PhD-arbeid om spesialpedagogikkens rolle når det gjelder inkludering og tilpasset opplæring for alle elever, der forholdet mellom det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske sees i sammenheng.

Svein Rise (f. 1946) er cand.theol fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra samme sted. Han er professor emeritus i systematisk teologi, og har skrevet artikler og bøker om dogmatiske og religionsfilosofiske temaer.

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Sæthers forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, estetikk, teologi og naturvitenskap. For mer informasjon, se www.knutwillysaether.weebly.com.

Bøker i serien