Bjørn Eriksen

Bjørn Eriksen

Bjørn Eriksen er ph.d. fra Handelshøjskolen i København, og er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er gjesteforeleser på BI, rektorskolen på UiT Norges Arktiske Universitet, Nord universitet, NTNU, OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og holder årlig et stort antall kurs og seminarer arrangert av kommuner og fylkeskommuner.

Han arbeidet tidligere som advokat og på Handelshøyskolen BI, der han bygget opp jussemnene som inngår i masterprogrammet i Rektorutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform