Elevkrenkelser (Heftet)

Skolens aktivitetsplikt etter opplæringslovens kapittel 9 A

Forfatter:

Bjørn Eriksen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202686604
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elevkrenkelser

I Elevkrenkelser gjennomgår Bjørn Eriksen erfaringene vi har med praktiseringen av de nye reglene i opplæringsloven kapittel 9 A om elevens skolemiljø, og undersøker klagesakene som er behandlet hos fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet. Sakene viser hvilke utfordringer skolene har for å sikre at elevene har det trygt og godt på skolen og hvilke tiltak som må settes inn ved krenkelser og mobbing.

Skoleledelsen skal gjøre det man med rimelighet kan forvente av dem. Høyesterett og forarbeidene slår videre fast at ledelsen skal ha fokus på den særskilt sårbare eleven. Men undersøkelser viser at skoleledelsen sliter med å iverksette de riktige tiltakene, at det ofte reageres for sent og det faktum at man på tiltakssiden også skal ha spesielt fokus på den som krenker.

En sentral del av den offentlige debatten har vært om skolene har tilstrekkelig kompetanse til å praktisere lovendringene til elevenes beste og etter lovgivers intensjoner. Eksempelvis har flere kommuner blitt ilagt tvangsmulkt på grunn av mangelfull praktisering av loven. Enkelte skoleledere har blitt straffedømt, og det er stadig presseoppslag om elever som har blitt krenket som følge av at skolene ikke har overholdt lovendringen fra 2017.

Til toppen

Andre utgaver

Elevkrenkelser
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

  • En for alle

    Hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen?

    Bodil Jenssen Houg, Jostein Alberti-Espenes og Katti Anker Teisberg

    Heftet
Forfatter(e)

Bjørn Eriksen var jurist, advokat og ph.d. fra Handelshøjskolen i København. Eriksen arbeidet som advokat blant annet for Skolelederforbundet, og var førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tidligere har han arbeidet ved Handelshøyskolen BI, der han bygget opp jussemnene som inngår i masterprogrammet i Rektorutdanningen, og senere som gjesteforeleser. Han underviste også ved rektorskolen på UiT Norges Arktiske Universitet, Nord universitet, NTNU, OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og holdt mangfoldige kurs og seminarer arrangert av kommuner og fylkeskommuner.