Anne-Hilde Nagel

Anne-Hilde Nagel (anne-hilde.nagel@uib.no) er professor emerita i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen (UiB). Hun er dr. philos. (UiB 1987). Blant Nagels forskningsfelt er politisk-administrativ historie i tidlig nytid, rettighetsutvikling, velferdshistorie og temaer omkring 1814. På det forskningsetiske området er hun medforfatter i rapporten God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne historiske framstillinger (Alnæssaken) 2006/2013 og i innstillingen Etikk i utdanningen fra Universitetet i Bergen (2007), og er forfatter av flere artikler, deriblant «2006 - Skandaleåret da forskningsetikken kom på dagsorden» i Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, suppl. 2006 (2007).
Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag, humaniora, teologi og juss (NESH) i perioden 2003-2009, leder fra 2006. Medlem av Forskningsetisk utvalg ved Institutt for AHKR i perioden 2008-2013, leder fra 2011. Medlem av Redelighetsutvalget ved UiB 2015.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2