Vitenskapelig (u)redelighet av Vidar Enebakk, Jacob Hølen, Torkild Vinther, Charlotte Johanne Haug, Bjørn Hofmann, Harald Irgens-Jensen, Ragnvald Kalleberg, Anne-Hilde Nagel, Rune Nydal, Ole-Andreas Rognstad og Berge Solberg
Open Access

Vitenskapelig (u)redelighet

Forfatter:

Torkild Vinther, Vidar Enebakk og Jacob C. Hølen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202522063
Kategori: Samfunnsvitenskap
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vitenskapelig (u)redelighet

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet.

  • Hva innebærer det at forskning er redelig, og hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis?

  • Hvilke gråsoner finnes, og når går man over grensen til uredelighet?

  • Hvordan bør vi håndtere mistanker om uredelighet? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende – og dette speiler også feltet internasjonalt. Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

Til toppen

Anmeldelser av Vitenskapelig (u)redelighet

En svært god og normativ antologi som samler den norske ekspertisen på forskningsredelighet 07.02.2017

«Det er svært mye interessant stoff i alle bidragene her, som med fordel kan leses i rekkefølge. Jeg vil – også som en måte å lyse fred over hans minne på – fremheve professor Ragnvald Kallebergs kapittel om «God og dårlig henvisningsskikk i forskningen» som godt representerer boken som helhet.»forskerforum.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Vidar Enebakk (f. 1971) har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier (2005) fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktor og forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie fra 2005 til 2012 og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum i to år, og er siden 2015 sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH). Han er også redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.
Bjørn Hofmann (bjoern.hofmann@ntnu.no) er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik og ved
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør innen fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk,
samt i filosofi og idehistorie.

Hofmann interesserer seg særlig for forholdet mellom kunnskapsteori (epistemologi) og etikk. Han forsker
og underviser innenfor medisinsk filosofi, etikk, vitenskapsteori og teknologivurdering. Han har publisert en rekke artikler på disse
områdene, av særlig relevans her kan nevnes. Priority setting in health care: trends and models from Scandinavian experiences (Hofmann,
2013). Han har også skrevet boken Hva er sykdom (2014).