Anne Marie Mork Rokstad
© Foto: Martin Lundsvoll

Anne Marie Mork Rokstad

Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform