Anne Dorthe Tveit
© Foto: Universitetet i Agder

Anne Dorthe Tveit

Anne Dorthe Tveit er professor emerita i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for spesialpedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer og har erfaring fra spesialskole og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Ved UiA har hun i en årrekke arbeidet med spesialpedagogikk som en del av lærerutdanningen og som videreutdanning, både på bachelor og masternivå. Hun har embetseksamen og PhD i spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser er blant annet knyttet til demokratiske prosesser som dialog, deltakelse og medvirkning, samarbeid mellom skole og hjem og tverretatlig samarbeid. Hun har også forsket på læringsmiljø i skole og barnehage samt spesialpedagogprofesjonen. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform