Elevers deltakelse og medvirkning (Ebok)

Forfatter:

Anne Dorthe Tveit

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 1.62 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202795955
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elevers deltakelse og medvirkning

Hvordan deltar og medvirker elever i samtaler om eget opplæringstilbud i skolen? I denne boka viser forfatteren at det er et stort gap mellom intensjonene og elevers faktiske medvirkning i slike samtaler.

Boka er en innføring i hvordan lærere og spesialpedagoger kan fremme reell deltakelse og medvirkning for elever, og oppmerksomheten rettes spesielt mot de elevene som opplever utfordringer med slik deltakelse.

Den teoretiske rammen i boka er begrepet deliberasjon, hentet fra Habermas. Det betyr at alle deltakere i en samtale har mulighet til å gi informasjon og argumentere for sitt syn. Alle lytter, viser hverandre respekt og er åpne for å endre mening hvis de blir overbevist av de andres argumenter. Målet er å få en forståelse av de andres synspunkter og forhandle seg fram til et felles syn på den saken en diskuterer. Dette er utfordrende å gjennomføre, men ifølge sentrale føringer i styringsdokumenter og lovverk er det noe skolen skal legge til rette for. Med gode eksempler viser forfatteren at deliberative samtaler er mulig i skolen – hvis lærer faktisk tilrettelegger for slike samtaler og er villig til å lytte til hva eleven har å si.

Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningens 5-årige masterløp, spesialpedagogiske utdanninger og lærere og spesialpedagoger i skolen.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Anne Dorthe Tveit er professor emerita i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for spesialpedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer og har erfaring fra spesialskole og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Ved UiA har hun i en årrekke arbeidet med spesialpedagogikk som en del av lærerutdanningen og som videreutdanning, både på bachelor og masternivå. Hun har embetseksamen og PhD i spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser er blant annet knyttet til demokratiske prosesser som dialog, deltakelse og medvirkning, samarbeid mellom skole og hjem og tverretatlig samarbeid. Hun har også forsket på læringsmiljø i skole og barnehage samt spesialpedagogprofesjonen. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene.