Anna Sara H. Romøren

Anna Sara H. Romøren er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun forsker på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn, samt på hvordan barnehagen kan legge til rette for et rikt og variert språkmiljø. Hun har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og deltar i eksternfinansierte prosjekter knyttet til språk og språkutvikling. Romøren underviser om språk, språkutvikling og barnelitteratur på bachelor og masteremner. Romøren er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform