Anette Lykke Hindhede

Anette Lykke Hindhede

Anette Lykke Hindhede har skrevet sin doktorgrad innenfor sosiologiske og pedagogiske emner i relasjon til helse, kropp, profesjoner og rehabilitering. Hun er lektor på Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2