Åsta Birkeland

Åsta Birkeland er dosent (ph.d.) i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har tidligere arbeidet i barnehage og som barnehagekonsulent og har i mange år ledet høgskolens utdannings- og forskningssamarbeidsprosjekter med kinesiske universitet og barnehager. Birkeland har doktorgrad fra NTNU med en kryss-kulturell studie av barnehagepraksiser i Kina og Norge.

Birkeland er en av kjerneforskerne ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning og leder arbeidspakke 6, vilkår for barns utforskning. Hun er forfatter av boka Veiledning for barnehagelærere (2022).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform