Veiledning for barnehagelærere (Heftet)

Forfatter:

Åsta Birkeland og Nina Carson

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 198
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202705879
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledning for barnehagelærere

Veiledning for barnehagelærere gir praktisk hjelp til å komme i gang med veiledning. Praktiske eksempler får stor plass i fremstillingen. Her er eksempler på veiledningsgrunnlag, på fasene i veiledningen, på bruk av sirkulære spørsmål og gestaltspørsmål og på etiske dilemmaer i veiledningen. Veiledning drøftes ikke isolert, men knyttes til prosesser som refleksjon, danning og læring. Forfatterne drøfter også sammenhengen mellom veiledning, vurdering og skikkethetsvurdering.

I denne 5. utgaven av boka er det foretatt en oppdatert og utvidet revisjon av samtlige kapitler. Oppdateringene er gjort på bakgrunn av endringer i barnehageloven, rammeplan for barnehagen, rammeplan for barnehagelærerutdanningen, nyere forskning og tilbakemeldinger fra lesere.

Boken kan brukes i veiledningsopplæringen i barnehagelærerutdanningen og er et nyttig redskap i kompetanseutviklingen i barnehagen og for barnehagelærere som ønsker å utvikle seg som veiledere. Den er også aktuell for videreutdanningen i veiledning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Åsta Birkeland er dosent (ph.d.) i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har tidligere arbeidet i barnehage og som barnehagekonsulent og har i mange år ledet høgskolens utdannings- og forskningssamarbeidsprosjekter med kinesiske universitet og barnehager. Birkeland har doktorgrad fra NTNU med en kryss-kulturell studie av barnehagepraksiser i Kina og Norge.

Birkeland er en av kjerneforskerne ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning og leder arbeidspakke 6, vilkår for barns utforskning. Hun er forfatter av boka Veiledning for barnehagelærere (2022).

Nina Carson er førstelektor emerita i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er cand.paed.spec. med spesialistutdanning i veiledning. Carson har lang erfaring fra barnehage, skole og PP-tjeneste. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og var institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Høgskulen på Vestlandet i mange år.