Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er forsker ved Telemarksforsking, og har gjennom flere år arbeidet med forskning og utredning relatert til kunst og kultur for barn og unge og kulturpolitikk. Øvrige forskningsinteresser er museumspolitikk, kunstpolitikk, kulturarbeidsliv og kreativ næring. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og arbeider for tiden med et PhD-prosjekt om kreativ næring i regionale kontekster i Norge, tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1