Fritid, frihet og fellesskap av Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje (Open Access)
Open Access

Fritid, frihet og fellesskap (Open Access)

Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge

Forfatter:

Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202616564
Kategori: Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fritid, frihet og fellesskap
Denne boken handler om muligheter, utfordringer og kunnskap i lokalt kulturarbeid blant barn og unge. Den beskriver kulturarbeid på kommunalt nivå, men viser også hvordan dette arbeidet tar sikte på å nå nasjonale kulturpolitiske mål: kvalitet, deltakelse, inkludering, mangfold og demokrati. Med Drammen som et utsiktspunkt, undersøker boken hvordan ulike faktorer påvirker lokalt kulturarbeid, og hvordan kulturpolitikken på kommunalt nivå nødvendigvis er både pragmatisk og prinsipiell, praktisk og prosaisk. De empiriske dataene som presenteres og diskuteres i boken er en kombinasjon av kvalitative casestudier og kvantitative surveydata. Surveydataene viser variasjoner og mønstre i det kulturelle forbruket blant en hel aldersgruppe, og case-studiene viser ulike måter å gjennomføre og organisere kulturarbeid på dette området. Boken drøfter også det komplekse samspillet mellom midler og mål som er involvert når en kommune arbeider for å gjøre kultur betydningsfullt for unge mennesker.

Til toppen

Forfatter(e)
Ole Marius Hylland arbeider med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning i Telemarksforsking. Hylland har konsentrert seg om scenekunst- og museumsfeltet, og har også skrevet om kulturpolitikk for barn og unge, og kulturpolitikkens historie. Han er kulturhistoriker med utdanning fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i folkloristikk og doktorgrad i kulturhistorie.
Åsne Dahl Haugsevje er forsker ved Telemarksforsking, og har gjennom flere år arbeidet med forskning og utredning relatert til kunst og kultur for barn og unge og kulturpolitikk. Øvrige forskningsinteresser er museumspolitikk, kunstpolitikk, kulturarbeidsliv og kreativ næring. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og arbeider for tiden med et PhD-prosjekt om kreativ næring i regionale kontekster i Norge, tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN).