Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Nye utgaver av læreverket Pareto i 2018

Kategori: Samfunnsøkonomi

De nye utgavene av Pareto er oppdatert med endringer som har skjedd i faget de siste årene, og det er gjort endringer som vil bidra til bedre læringsutbytte for elevene. Presentasjon ved redaktør Aleksander Tysseng Reutz og forfatter Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Robotisering – blir jobbene borte?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo og forfatter av læreverket Pareto for videregående skole.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Norsk næringsliv og det grønne skiftet

Kategori: Samfunnsøkonomi

Thina Saltvedt er analytiker i Sustainable Finance i Nordea. Saltvedt har vært profilert som oljeanlytiker i Nordea, men forlater dette året oljen til fordel for grønn energi og arbeid med klimarisiko.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Effekter av miljøpolitikk

Kategori: Samfunnsøkonomi

Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Innføring i politisk økonomi

Kategori: Samfunnsøkonomi

Gudmund Hernes er utdannet sosiolog med ph.d. fra Johns Hopkins University, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Ap. Hernes har hatt ulike roller innenfor forskning i en årrekke og er nå seniorforsker ved FAFO og professor II ved BI.

Pareto 2. Samfunnsøkonomi vg3

Kategori: Samfunnsøkonomi

Oppdatert utgave. Nytt i bok og på nett. Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og hovedforfatter av læreverket Pareto.

Lave renter i uoverskuelig fremtid?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Norges Bank regner med lav prisvekst og lav styringsrente fremover. Er Norges Bank i ferd med å miste inflasjonsmålet av syne? Katrine Boye er makroøkonom i Nordea.

Økende arbeidsledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Renten er nær null, og offentlig gjeld er høy og økende. Har politikerne flere virkemidler? Burde Stabilitetspaktens regler settes til side? Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, UiO og hovedforfatter av læreverket Pareto.