Fagseminar i rettslære 8. juni 2017

Opphavsrett i sosiale medier og på nett

Kategori: Rettslære

Advokat Jon Wessel-Aas er en av våre fremste eksperter når det gjelder opphavsrett, ytringsfrihet og personvern. I foredraget gir han en praktisk oversikt over gjeldende lover for publisering og deling av bilder, videoer, tekster.

Fagseminar i rettslære 8. juni 2017

Varslingsjussen – den nye arbeidsretten?

Kategori: Rettslære

Birthe Eriksen omtales blant annet som «Varslerens advokat». Hun var narkovarslerens advokat under politisaken i Bergen, og forteller her om hvilke lover som beskytter varslere.