Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Kort presentasjon og gode tips til bruk av Psykologi-verket fra 2016

Kategori: Psykologi

Susanna Sørheim har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun jobber som organisasjonspsykolog i Ernst & Young og er medforfatter av Psykologi 1 og Psykologi 2.

Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Skolen som lære-, leve- og strevearena

Kategori: Psykologi

Hvordan møte barn og unge på en god måte også når det må snakkes om vanskelige ting? Anne Kristine Bergem er psykiater og har arbeidet innenfor voksenpsykiatrien siden 1999. Bergem sitter i Lærerprofesjonens etiske råd, er forfatter av fagbarnebøker, spaltist og foredragsholder.

Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Å dykke etter sjøhester

Kategori: Psykologi

Ylva Østby, doktorgrad i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo og er en av landets ledende eksperter på hvordan hukommelsen fungerer.

Nye utgaver av Psykologi 1 og Psykologi 2 (2016)

Kategori: Psykologi

Ved Susanna Sørheim, bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton og master i organisasjonspsykologi fra BI. Medforfatter av både Psykologi 1 og Psykologi 2. Psykologiseminar 20. mai 2016

Mestringsorientert ledelse

Kategori: Psykologi

Ved Susanna Sørheim, bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton og master i organisasjonspsykologi fra BI. Medforfatter av både Psykologi 1 og Psykologi 2. Psykologiseminar 20. mai 2016

Oppvekst i Colaens tid (54:06)

Kategori: Psykologi

Frode Thuen, psykolog ansatt ved Høgskolen i Bergen/Modum Bad. Foredrag på seminar om psykologi i videregående skole 03.06.2010