Fordrevet av naturkatastrofer

Kategori: Geografi

Antallet mennesker på flukt som følge av naturkatastrofer har økt de siste årene. Vannmangel og klimaendringer i kombinasjon med andre relaterte katastrofer endrer bosetningsmønster og hvordan mennesker forflytter seg. Tine Ramstad, Flyktninghjelpen (NRC).

Klimaeffekter på natur og samfunn

Kategori: Klima Geografi

Bob van Oort er klimaforsker ved Cicero, biolog og jobber på grensen mellom klimaendringer, konsekvenser for natur og samfunn, tilpasningsutfordringer og muligheter. Seminar 11. mai 2015

Den demografiske utviklingen

Kategori: Geografi

Befolkningsutviklingen i Norge er preget av flere tunge trender. Disse og noen av de demografiske hovedtrekkene ellers i verden blir gjennomgått i foredraget. Marianne Tønnessen er demograf i SSB og prosjektleder for befolkningsframskrivingene.

Klimaendringer – hva vet forskerne nå?

Kategori: Klima Geografi

En oppdatering siden IPCC 2007 på observasjoner av klimaendringer. Hva er årsaken? Nye funn om klimafølsomhet. Ny kunnskap om effektene av klimaendringer. Pål Prestrud, seniorrådgiver Cicero. 29. april 2013

Kina: Finanskrisens vinner?

Kategori: Geografi

Mens Europa, USA og Japan sliter med økonomisk krise, er den kinesiske økonomien i sterk vekst. Hvordan har Kina unngått finanskrisen? Heidi Østbø Haugen, stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Sahara Forest Project

Kategori: Klima Geografi

Ørkenen skaper det vi har nok av: Saltvann, sol og tørt land. Det vi trenger mer av er mat, ferskvann og ren energi. Noen ser løsninger der andre bare ser problemer. Kjetil Stake, administrerende direktør i Sahara Forest Project