Vurdering i skolen (Heftet)

Forfatter:

Per Lauvås

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202572532
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vurdering i skolen

De siste årene har det blitt gjort mye for å bedre kvaliteten på vurdering av elevers læring i skolen. Likevel er det et stykke igjen før vurderingen støtter elevenes læring godt nok.

Forfatteren viser i denne boka at i god vurdering er det tydelige skiller mellom faser for læring med tilhørende formativ vurdering og faser med kontrollerende og karaktergivende summativ vurdering. Vurdering som er formativ og summativ på samme tid, er den minst effektive, men det er denne formen som brukes hyppigst i skolen i dag.

Dette kan endres, uten å øke press og stress for elevene eller gi lærerne større arbeidsbelastning. Ved hjelp av ren formativ vurdering vil elevene få bedre læring, og aller størst gevinst vil det ha på de svakeste elevene. Elever som lærer mer uten merarbeid for lærerne, hva kan være bedre?

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, og for elever, foreldre, skoleledere og politikere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Vurdering i skolen

Hvorfor og hvordan vurdere elever? 12.04.2018

Gode og konkrete, og i høyeste grad gjennomførbare forslag til hvordan formativ vurdering kan gjennomføres, trekkes her ut av professorens erme.

Framstillingen til Lauvås er engasjert og engasjerende.[...] I et lettfattelig språk og med en ubesværet veksling mellom egne vurderinger og henvisninger til relevant forskning og litteratur får han klart fram poengene sine.

Ole Kallelid, Utdanning 5/2018Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Per Lauvås er professor emeritus og har tidligere arbeidet blant annet ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo og ved høgskolene i Østfold og i Oslo og Akershus.