Kollegaveiledning med kritiske venner (Heftet)

Forfatter:

Lauvås, Lycke og Handal

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 233
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202480363
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kollegaveiledning med kritiske venner

Kollegaveiledning er ikke så enkelt som man kan forestille seg, men svært givende når man får det til. I denne boka presenteres de mest aktuelle arbeidsmåtene i kollegaveiledning med teori, erfaringer og begrunnelser for dem. Ønsker man å komme i gang, gir denne boka utprøvde redskaper, utviklet av personer med lang erfaring på området. Dessuten gir den hjelp til å utvikle veiledningen utover begynnerstadiet og dermed utover det man allerede gjør.

Kollegaveiledning brukes for å utvikle kompetanse i møtet med nye utfordringer, for å etablere fellesskap, for å få nye perspektiv på slitne rutiner og tradisjoner og for kolleger som kan ha bruk for kollegial støtte. Slik veiledning er like viktig for nytilsatte som for kolleger med lang fartstid.

Kollegaveiledning med kritiske venner er en 4. utgave av Kollegaveiledning i skolen og fremstår som en ny bok. Den bygger på forfatternes kunnskaper og erfaringer og på mye av den litteraturen som finnes.

Profesjonelle yrkesutøvere innen mange yrker - sykepleiere, fysioterapeuter, sosialarbeidere, leger eller byråkrater – vil ha nytte av boka, selv når lærere, særlig i skolen, settes i fokus.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Per Lauvås er professor emeritus og har tidligere arbeidet blant annet ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo og ved høgskolene i Østfold og i Oslo og Akershus.

Kirsten Hofgaard Lycke er professor emerita ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Lycke har arbeidet som lærer på Høvik skole i Bærum, på Friundervisningen i Oslo og ved Førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. I dag er hun professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo med høyere utdanning som viktigste forsknings- og undervisningsfelt. Det har gitt bred kontaktflate, mange samarbeidsrelasjoner og situasjoner der har vært naturlig å reflektere over hva nære personlige relasjoner betyr for oss i det daglige.

Gunnar Handal er professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.