Trygd eller arbeid? (Heftet)

Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet

Forfatter:

John Gunnar Mæland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 284
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202429935
Kategori: Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Trygd eller arbeid?

Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll? I debatten om arbeid og trygd finnes mange myter og tvilsomme påstander.

John Gunnar Mæland tar i denne boka for seg hva vi vet om helsebegrunnet arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling. Dette settes opp mot utviklingen i arbeidslivet. Et viktig tema er balansen mellom behovssikring og arbeidsinkludering i velferdspolitikken. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå sammenhengene mellom sykdom, arbeidsmotivasjon og arbeidsevne.

I boka diskuteres spørsmål som:

  • Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden?
  • Har sykefraværet og uførheten økt eller gått ned i Norge?
  • Hva forklarer svingningene i sykefraværet?
  • Hva betyr arbeidsforholdene for sykefravær og uførhet?
  • Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet?
  • Hva er legenes rolle i trygdeprosessen?
  • Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb?
Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Trygd eller arbeid?

«Boken er likevel absolutt å anbefale for alle som er opptatt av velferdsstatens framtid og et inkluderende arbeidsliv, tross sykdom. Og for de som arbeider med sykmeldte, er sykemelder eller jobber i bedriftshelsetjenesten. Jeg har hatt stor glede av å lese boken.»

Ottar Vasseljen, Fysioterapeuten 3/2015Les hele anmeldelsen

«Bokens drøfting av diagnosebruk og sykdomsbegreper er nyttig lesing for leger, men burde også være pensum for de saksbehandlerne i Nav som leser legeerklæringer.

Dette er en lettlest tekst med klare problemstillinger og sosialpolitiske forslag som gir leseren lyst til å tenke videre selv. Jeg håper at den på tross av sin kjedelige tittel når ut til mange, ikke minst i studentundervisningen.»

E. Wergeland, Tidsskrift for Den norske legeforening 6/2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

John Gunnar Mæland er lege (dr.med.), tidligere rådgivende overlege i NAV og professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker i samfunnsmedisinske emner.