To eller flere (Heftet)

Basiskunnskaper i gruppepsykologi

Forfatter:

Peik Gjøsund og Roar Huseby

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202490225
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen To eller flere

To eller flere er en innføringsbok i gruppepsykologi og foreligger her i 4. utgave.

Boken er spesielt rettet mot studenter som utdanner seg i yrker der samarbeid mellom mennesker er sentralt. Et vesentlig mål for studiet av gruppepsykologi er å gi studentene de grunnleggende kunnskapene som er nødvendig for å utvikle kompetanse til å lede og arbeide i grupper. Bokens kapitler, med mange praksisnære oppgaver, er valgt ut fra ulike temaer med særlig stor relevans innen undervisning og opplæring. Et vesentlig arbeidsområde innen feltet er arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon og ledelse. Boken har derfor kapitler med fyldig omtale av dette, samt hvordan ulike grupper kan utvikle, seg og hvordan dette krever forskjellige former for ledelse.
Stoffet er videre tilrettelagt slik at studentene kan bearbeide det gjennom samarbeid i mindre grupper – både ved valg av stoff og ved forslag til oppgaver er det lagt vekt på dette.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.