Sammen for elevers psykososiale miljø (Heftet)

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202448295
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Helse- og sosialfag, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sammen for elevers psykososiale miljø
Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Disse barna og ungdommene danner navet som bokens tema spinner rundt. Boka tar for seg prinsippet om elevers rett til et godt psykososialt miljø og videre om sammenhengen mellom hjerne og atferd. Læreren er en nøkkelperson i arbeidet med å skape et helse- og læringsfremmende miljø. I bokens didaktiske del legges det vekt på det relasjonelle møtet mellom læreren og elevene, og mellom læreren og de foresatte. I tillegg gis konkrete råd til hvordan læreren kan tilrettelegge for en god læringssituasjon både for enkeltelever og elevgruppa.

Til toppen

Anmeldelser av Sammen for elevers psykososiale miljø

Jobber du i skolen, er dette boken du må lese!

Jeg likte boken godt og anbefaler denne til alle som har elever med ADHD, enten de er lærere, assistenter, studenter, ansatte i PP-tjenesten eller BUP, mødre eller fedre! [...] Jobber du i skolen er dette boken du må lese!Nina Holmen, Rådgiver ADHD Norge, Stå på! nr.. 3 2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med ansvar for masterstudiet i spesialpedagogikk. Hun har også en delstilling i Statped, hvor hun jobber med fagutvikling. Hun har en PhD med temaet inkludering og relaterer sin forskning mot sentrale områder innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.