The Institutional Practice av Gudmund Ågotnes (Open Access)
Open Access

The Institutional Practice (Open Access)

On nursing homes and hospitalizations

Forfatter:

Gudmund Ågotnes

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549138
Kategori: Helsefag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen The Institutional Practice

Dagens sykehjemsbeboer i Norge er gammel og skrøpelig. Svært mange beboere blir innlagt på sykehus, ofte med den hensikt å sikre en livsforlengende behandling. Sykehjem varierer imidlertid svært mye når det gjelder hyppighet av innleggelser. Denne variasjonen forekommer også innenfor små geografiske områder hvor betingelsene sykehjemmene må forholde seg til, avstand til sykehus for eksempel, er relativt like.

Basert på feltarbeid fra 6 institusjoner, analyseres og diskuteres variasjon knyttet til innleggelser fra sykehjem til sykehus i denne boken. Vurderinger og avgjørelser rundt sykehusinnleggelser ses i lys av de generelle praksisformene som eksisterer ved sykehjem. Det argumenteres for at en unik institusjonell praktikk utvikles på sykehjemmet. Den institusjonelle praktikk forstås som unike, lokale og delte, men også implisitte og ikke-offisielle, regimer av praktikk bundet i tid og rom. En slik tilnærming til og forklaring av variasjon skiller seg vesentlig fra dominerende tilnærminger og ”funn” fra forskningslitteraturen, som ilegger institusjonelle egenskaper, som størrelse og eierskap, forklaringskraft.

Til toppen

Forfatter(e)

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Ågotnes er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og har en ph.d. fra samme institusjon. Hans forskningsinteresser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltakerdemokratiske prosesser og ‑metoder, og forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet. Empirisk er fokus særlig rettet mot eldre, og helse- og velferdstjenester. Ågotnes har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner i form av vitenskapelige artikler og bokkapitler, spesielt innrettet mot internasjonal sammenlikning.