Gudmund Ågotnes
© Høgskulen på Vestlandet

Gudmund Ågotnes

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Ågotnes er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og har en ph.d. fra samme institusjon. Hans forskningsinteresser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltakerdemokratiske prosesser og ‑metoder, og forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet. Empirisk er fokus særlig rettet mot eldre, og helse- og velferdstjenester. Ågotnes har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner i form av vitenskapelige artikler og bokkapitler, spesielt innrettet mot internasjonal sammenlikning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3