Gudmund Ågotnes
© Høgskulen på Vestlandet

Gudmund Ågotnes

Gudmund Ågotnes er utdannet sosialantropolog og har en PhD fra Universitetet i Bergen. Han er nå ansatt som Postdoc ved Høgskulen på Vestlandet, innen prosjektet "MultiCare". Ågotnes sin forskning dekket temaer som omsorgspraktikkens logikk, institusjonelle betingelser innen kommunale helse- og omsorgstjenester, multikulturalisme og variasjon i tjenester og praktikk. Et særlig fokus har blitt rettet mot internasjonal sammenligning - av tjenesteutforming, betingelser og praktikk - basert på forsking fra Norge, USA, Canada og Storbrittania.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1