Stein på stein (2021)

Stein på stein Tekstbok (2021) Unibok (Nettsted)

Digital bok, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, B1

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202655365
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Stein på stein Tekstbok (2021) Unibok

Stein på stein Tekstbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka for norsk som andrespråk, nivå B1. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtter elevens leseforståelse.


Med Stein på stein Tekstbok Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere, nivå B1, fra 2021. Stein på stein har også fyldige supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Stein på stein Digital.
Stein på stein Arbeidsbok i digitalt format finnes som Brettbok.

Stein på stein Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Stein på stein Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Stein på stein (2021)
Stein på stein er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk eller som vil ta norskprøven på nivå B1. Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter. Læreverket er oppdatert om det norske samfunnet i dag og dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Stein på stein legger stor vekt på jevn progresjon i ordforråd, setningsstruktur og kunnskap om norsk grammatikk. Læreverket bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.