Stairs 5-7

Stairs 5 Textbook (Innbundet)

Forfatter:

Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202253356
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Stairs 5 Textbook
Boka har tekster på tre nivåer, Step 1, Step 2 og Step 3. Tekstene på Step 1 er utarbeidet i samarbeid med spesialpedagog.
Hvert kapittel starter med en presentasjon av ferdighetsmål i disse kategoriene: «Read and listen», «Speak», «Write» og «Grammar». Formalstoffet er samlet på to faste sider i hvert kapittel. I Stairs 6 og 7 har kapitlene egne sider om sjangerskriving. Stairs 7 har i tillegg egne sider med veiledning til muntlig framstilling.

Til toppen

Forfatter(e)
Cecilie Solberg er lærer i Oslo-skolen og har bred erfaring med tilpasset undervisning. Hun er adjunkt med engelsk mellomfag. Cecilie er lidenskapelig opptatt av det engelske språket, grammatikken og særlig engelsk barnelitteratur.
Hege Dahl Unnerud har over 20 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun er lærer på Lambertseter skole i Oslo. Hege har mastergrad i lesing og skriving og hun er veldig glad i engelskspråklig litteratur og film.
Stairs 5-7

Stairs utgave 2, økt fokus på engelsk muntlig og skriftlig kommunikasjon!

Økt motivasjon og bedre måloppnåelse. Stairs har en tydelig struktur som gjør undervisningen systematisk. Variasjon i tekster og bilder motiverer og engasjerer. Verket er tilrettelagt for kartlegging og nivådeling.