Stairs 1-4

Stairs 3 Flash Cards (Pakke)

Tilpasset Utgave 2 (2014)

Forfatter:

Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter:
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 123
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202255657
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Oppgavekort
Om utgivelsen Stairs 3 Flash Cards
Flash Cards utgjør ordbanken for elevene. Totalt er det 350 kort, fordelt på følgende temaer og trinn:

Stairs 1 + 2: Numbers, Colours, Fruits and berries, The weather (Stairs 1+2)
The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, The farm, The time (Stairs 2

Stairs 3: Colours, Fruit and berries, The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, The farm, Vegetables, The house, Breakfast, Family, Pets

Stairs 4: The body, Clothes, The house, Family, Food, At school, Halloween, Valentine’s Day, The time, In town, Shopping, Wild animals, Sports, Spare time, Holidays

Stairs 1–4 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Stairs 1-4
Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.