Stairs 1-4

Stairs 1+2 Utgave 2 Teacher's Book (Spiral)

Forfatter:

Heidi Håkenstad, Kristin Morten og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 229
Illustratør: Ball, Solveig Lid
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202441166
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Stairs 1+2 Utgave 2 Teacher's Book

Stairs 1+2 Utgave 2 Teacher’s book er laget til Stairs 1+2 Utgave 2 My English Book, som følger justert læreplan fra 2013. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning til hver engelskleksjon, også med valgmuligheter i forhold til elevgruppe og tid. Hvert kapittel starter med en tydelig oversikt over innhold, ferdighetsmål og aktuelle ordbankkort (Flash Cards).

Til toppen

Forfatter(e)
Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Stairs 1-4
Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.