Språkstimulering (Heftet)

Tale og skrift i førskolealderen

Forfatter:

Bente E. Hagtvet

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 445
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202237660
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Språk, tekst og matematikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Språkstimulering
Forfatteren har fulgt en rekke førskolebarns skriftspråklige utvikling – i tale og skrift. Hun beskriver barnas språkutvikling fra to- til seksårsalder og hevder barns lek med språket kan være med på å styrke barnets identitetsdanning og selvfølelse.

Barn lærer språk ved å bruke det. I begynnelsen gjennom dialog, men allerede fra to-treårsalderen begynner de å eksperimentere med selve språket. Forfatteren har fulgt en rekke førskolebarns skriftspråklige utvikling, i tale og skrift, og studert deres lek med skriftmediet.

Boka er aktuell for førskolelærerutdanningen og for førskolelærere og andre som arbeider med barn i to- til seksårsalderen. Den har teoretiske kapitler hvor sentrale utviklingsområder og teoretiske begrunnelser for pedagogiske tiltak blir diskutert, og kapitler med praktisk-pedagogisk profil med konkrete eksempler på hvordan man kan stimulere barns språk. De mange gode eksemplene og ideene til pedagogiske tiltak gjør at boka kan brukes som en praktisk håndbok i barnehagene, og som inspirasjonskilde for foreldrene.

Til toppen

Forfatter(e)
Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker, blant annet den oppdagende skrivingen i overgangen barnehage/ skole. I pågående prosjekter studerer hun samspillet mellom pedagog og barn i problemløsningssituasjoner i barnehage og skole. Hagtvet har tidligere utgitt bøkene Skriftspråkutvikling gjennom lek (1988) og Tale og skrift i førskolealderen (2002), i tillegg til forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.