Bente E. Hagtvet

Bente E. Hagtvet

Bente E. Hagtvet er er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hagtvet har barns læring av språk i tale og skrift som overordnede forskningsfelt. Hun har særlig beskjeftiget seg med forsinket og avvikende språkutvikling og hvordan skriftspråklige nederlag kan forebygges i barnehagen og skolens begynneropplæring.

Titler i salg

Viser 1 - 8 av 8

Område og fag
Type
Språk/målform