Sosial fantasilek - kompetanse for livet (Heftet)

Forfatter:

Ellen Birgitte Ruud

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202341237
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sosial fantasilek - kompetanse for livet

Denne boka handler om hvor viktig det er å ta vare på den sosiale fantasileken i barnehagen. Barnehagepersonalet bør ikke styre barns lek, men de må forholde seg aktivt til den ved å observere leken og gi barna tilpasset støtte underveis. Gjennom sosial fantasilek utvikler barna en relasjonell kompetanse som de vil ha glede av resten av livet.

Denne boka handler først og fremst om lek – om hvor viktig det er å ta vare på den sosiale fantasileken i barnehagen, som også kan kalles rollelek eller late-som-lek.

Sosial fantasilek – kompetanse for livet er først og fremst en bok til barnehagepersonalet, men kan også brukes som pensumlitteratur på grunnutdanning til førskolelærerutdanningen.

Til toppen

Presse Sosial fantasilek - kompetanse for livet

«Etter mitt syn er dette en liten, men viktig bok for barnehagen. Her presenteres leketeoretiske perspektiver i en veldig praksisnær ramme. Viktigheten av personalets deltakelse i lek drøftes på en slik måte at boka etter min mening egner seg godt som utgangspunkt for arbeid med dette tema i den enkelte barnehage. Boka er lettlest samtidig som den har en tydelig teoretisk forankring.»

Ann Ingjerd Kanestrøm, Første steg 2/2012

Til toppen