Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1P Basis (2020) (Heftet)

Lærebok forenkla utgave matematikk Vg1

Forfatter:

Tore Oldervoll og Otto Svorstøl

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671976
Kategori: Matematikk 1P
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 1P
Nivå: Vg1
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Sinus 1P Basis (2020)

Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.

Sinus 1P Basis er et godt supplement for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (2020), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

Komponenter

  • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  • coSinus 1P, digitalt læreverk med teoristoff, selvrettende oppgaver og omvendt undervisning, lisens
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

Elever som bruker Sinus 1P Basis kan ha stor nytte av coSinus 1P. Læreren kan velge hvilket innhold som er synlig for elevene, og gi lekser til enkeltelever eller grupper av elever. Elevene får tilbakemeldinger på feil de gjør når de løser oppgaver, og kan se teori presentert som omvendt undervisning.

Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av innholdet som er tilgjengelig på elevnettstedet til Sinus 1P-Y. Her finner de løsningsforslag og videoer til omvendt undervisning. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Ny funksjonalitet muliggjør lagring og dialog mellom elev og lærer. Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.

https://sinus.cdu.no/

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P Basis (2020)
Nynorsk Heftet 2022
Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.