Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1P (LK20) (Innbundet)

Lærebok matematikk vg1 studieforberedende

Forfatter:

Oldervoll, Svorstøl, Vestergaard, Gustafsson, Osnes, Pedersen og Jacobsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646516
Kategori: Matematikk 1P
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 1P
Nivå: Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus 1P (LK20)

Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter Sinus 1P matematikk
• Sinus 1P
med teoridel og oppgavedel
• Sinus Elevnettsted
, gratis
• Omkring Sinus Lærernettstedet
, lisens
• Sinus 1P Brettbok

• coSinus Digital

Fagfornyelsen og matematikkfaget
Sinus 1P inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av boka, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene. Boka gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for inspirerende læring og tilpasset undervisning.

Utforskning i matematikkfaget
Mange av oppgavene i Sinus 1P innbyr til kreativitet og utforskning. På lærernettstedet finner du som er lærer tips til undervisningsopplegg som lar elevene oppdage løsningsalgoritmer på kreative måter. Vi tror dette gir elevene mestring og eierskap til sine egne løsningsstrategier, og hjelper dem til å foreslå løsningsmåter også på oppgavetyper de ikke kjenner fra før.

Digitale hjelpemidler
Mange av eksemplene og oppgavene i Sinus 1P krever bruk av både algoritmisk tenkning, regneark og graftegner. I tilfellene der bruk av digitale hjelpemidler kreves for å løse en oppgave, forklares fremgangsmåten nøye i boka.

Tverrfaglige temaer
Oppgaver som lar elevene hente ut og bearbeide tekster og data om forhold fra nærmiljø, samfunnsliv og arbeidsliv bidrar til kunnskap om demokrati og medborgerskap. Temaet folkehelse og livsmestring og personlig økonomi er omhandles i læreplanen til kurset 2P.

Digitale ressurser supplerer Sinus 1P
coSinus Digital er strukturert etter læreboken Sinus 1P. Her finnes digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger som hjelper elevene videre når de løser oppgaver. Les mer om coSinus her.

Sinus 1P Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020). Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis.

Se presentasjon av Sinus 1T (2020) og Sinus 1P (2020) her.

https://sinus.cdu.no/

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P (LK20) Brettbok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020

Andre aktuelle titler

 • Sinus 2P (LK20)

  Lærebok matematikk vg2 fellesfag studieforberedende

  Osnes, Gustafsson, Pedersen, Svorstøl og Oldervoll

  Innbundet
 • coSinus Digital matematikk (LK20) Vg1

  Komplett heldigitalt læreverk for 1T, 1P, 1P-Y og 1T-Y. Enkeltlisenser matematikk vg1 videregående skole. Bestill til riktig antall elever.

  Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Bjørnetun Jacobsen og Pedersen

  Nettsted
 • coSinus Digital matematikk (LK20) Vg2

  Komplett heldigitalt læreverk for 2P, R1 og S1. Enkeltlisenser matematikk vg2 videregående skole. Bestill til riktig antall elever.

  Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Bjørnetun Jacobsen og Pedersen

  Nettsted
 • coSinus Digital matematikk (privat)

  Årslisens for privatister. Matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y, 2P, 2P-Y, R1, S1, R2, S2 for videregående skole vg1, vg2, vg3

  Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Bjørnetun Jacobsen og Pedersen

  Nettsted
Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Vestergaard er matematiker fra Roskilde universitetssenter og underviser ved Oslo by steinerskole. Hun er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikkundervisningen som spesialitet, og fikk hedersomtale i forbindelse med Holmboeprisen i 2015. Vestergaard er forfatter på det nye Sinus-verket for fagfornyelsen.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.