Ringeriksmaterialet (Ukjent)

Forfatter:

Heidi Tingleff, Solveig Alma Lyster og Øyvind Tingleff

Forfatter: , og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2002
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788292052037
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Oppgavesamling
Om utgivelsen Ringeriksmaterialet

Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 - 7 år. Men det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn. Materialet består av 17 deltester, i kopioriginaler, og barna gir svar ved å sette kryss ved et bilde. Testen gir mulighet for å sammenligne barnas resultater med normerte grupper. Pakken inneholder også en brukerveiledning.

Til toppen

Forfatter(e)
Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og PP-rådgiver. Hennes forskning er knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre. Lyster har publisert en rekke artikler og kapitler nasjonalt og internasjonalt og skrevet flere bøker om språk- og lesevansker der tiltak og forebygging av vansker har fått mye oppmerksomhet.