Solveig-Alma Halaas Lyster
© Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Solveig-Alma Halaas Lyster

Omtale
Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Lyster har både gjennom sin tidligere praksis som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver og gjennom sitt forskningsarbeid fokusert spesielt på språk- og leseutvikling og språk-, lesevansker og dysleksi. Hennes forskning har vært knyttet både til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre i leseutviklingen. Både kartlegging av utvikling og av vansker samt tiltak er i fokus i hennes arbeid. Hun har en omfattende publikasjon om temaene språk og lesing både nasjonalt og internasjonalt.
Titler i salg

Viser 1 - 9 av 9

 • Spesialpedagogikk av Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (Heftet)

  Spesialpedagogikk

  Heftet
  Bokmål, 2019 ISBN:  9788202592059 Heftet Akademisk
 • Elever med lese- og skrivevansker av Solveig-Alma Halaas Lyster (Heftet)

  Elever med lese- og skrivevansker

  Hva vet vi? Hva gjør vi?

  Heftet
  Bokmål, 2019 ISBN:  9788202625344 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Spesialpedagogikk av Edvard Befring og Reidun Tangen (Heftet)

  Spesialpedagogikk

  Heftet
  Bokmål, 2012 ISBN:  9788202352264 Heftet Akademisk
 • Elever med lese- og skrivevansker av Solveig-Alma Halaas Lyster (Heftet)

  Elever med lese- og skrivevansker

  Hva vet vi? Hva gjør vi?

  Heftet
  Bokmål, 2012 ISBN:  9788202365158 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Evaluering av Jørgen Frost (Heftet)

  Evaluering

  i et dialogisk perspektiv

  Heftet
  Bokmål, 2009 ISBN:  9788202293185 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Språk- og leseveiledning av Jørgen Frost (Heftet)

  Språk- og leseveiledning

  - i teori og praksis

  Heftet
  Bokmål, 2009 ISBN:  9788202283476 Heftet Akademisk
 • Språkvansker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold (Heftet)

  Språkvansker

  Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

  Heftet
  Bokmål, 2008 ISBN:  9788202277246 Heftet Akademisk
 • Språkverkstedet av Solveig-Alma Halaas Lyster og Heidi Tingleff (Lydkassett)

  Språkverkstedet

  Lydkassett
  Bokmål, 2003 ISBN:  9788204085443 Lydkassett 1. trinn og 2. trinn
 • Ringeriksmaterialet av Solveig-Alma Halaas Lyster, Heidi Tingleff og Øyvind Tingleff (Ukjent)

  Ringeriksmaterialet

  Ukjent
  Bokmål, 2002 ISBN:  9788292052037 Ukjent 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn