Solveig-Alma Halaas Lyster
© Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Solveig-Alma Halaas Lyster

Omtale
Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Lyster har både gjennom sin tidligere praksis som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver og gjennom sitt forskningsarbeid fokusert spesielt på språk- og leseutvikling og språk-, lesevansker og dysleksi. Hennes forskning har vært knyttet både til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre i leseutviklingen. Både kartlegging av utvikling og av vansker samt tiltak er i fokus i hennes arbeid. Hun har en omfattende publikasjon om temaene språk og lesing både nasjonalt og internasjonalt.
Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7

 • Elever med lese- og skrivevansker av Solveig-Alma Halaas Lyster (Heftet)

  Elever med lese- og skrivevansker

  Hva vet vi? Hva gjør vi?

  Heftet
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788202365158 Innbinding Heftet Nivå 1. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn og Akademisk
 • Evaluering av Frans Ørsted Andersen, Olga Dysthe, Jørgen Frost, Bente E. Hagtvet, Anni Hensel, Katarina Herrlin, Ingvar Lundberg, Solveig-Alma Halaas Lyster, Arne Mogensen og Kari Smith (Heftet)

  Evaluering

  i et dialogisk perspektiv

  Heftet
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788202293185 Innbinding Heftet Nivå 1. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Ringeriksmaterialet av Solveig-Alma Halaas Lyster, Heidi Tingleff og Øyvind Tingleff (Ukjent)

  Ringeriksmaterialet

  Ukjent
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788292052037 Innbinding Ukjent Nivå 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn
 • Spesialpedagogikk av Astrid Askildt, Edvard Befring, Nils Breilid, Jorun Buli-Holmberg, Monica Dalen, Liv Duesund, Eva-Signe Falkenberg, Jørgen Frost, Anne Marit Godal, Ulf Tore Gomnæs, Bente E. Hagtvet, Synneva Helland, Gidske Holck, Erna Horn, Berit H. Johnsen, Birgit Kirkebæk, Marit Hoem Kvam, Torfinn Langelid, Tone Larssen, Liv M. Lassen, Solveig-Alma Halaas Lyster, Harald Martinsen, Heidi Mjelve, Ivar Morken, Sven Nilsen, Guri A. Nortvedt, Solveig Magnus Reindal, Berit Rognhaug, Ellen Birgitte Ruud, Anne-Lise Rygvold, Jon-Håkon Schultz, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Eva Simonsen, Kjell Skogen, Karette Stensæth, Peer Møller Sørensen, Reidun Tangen, Jon Magne Tellevik, Grethe Oliver Vogt, Gunvor B. Wilhelmsen og Elizabeth Wold (Heftet)

  Spesialpedagogikk

  Heftet
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788202352264 Innbinding Heftet Nivå Akademisk
 • Språk- og leseveiledning av Rune Aigeltinger, Merete Brudholm, Lena Bülow-Olsen, Annette L. Christiansen, Karin E. Ellefsen, Cecilie Falkenberg, Jørgen Frost, Bente E. Hagtvet, Ulla Hansen, Ellen Heber, Steen Hilling, Bjørgulv Høigaard, Solveig-Alma Halaas Lyster, Jette Løntoft, Sigrid Madsbjerg, Leif Ørsted Petersen, Kjell Skogen, Otto Sørensen, Turid Utgård og Vibeke Vinther (Heftet)

  Språk- og leseveiledning

  - i teori og praksis

  Heftet
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788202283476 Innbinding Heftet Nivå Akademisk
 • Språkvansker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold (Heftet)

  Språkvansker

  Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

  Heftet
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788202277246 Innbinding Heftet Nivå Akademisk
 • Språkverkstedet av Solveig-Alma Halaas Lyster og Heidi Tingleff (Lydkassett)

  Språkverkstedet

  Lydkassett
  Språk/målform Bokmål ISBN 9788204085443 Innbinding Lydkassett Nivå 1. trinn og 2. trinn