Solveig-Alma Halaas Lyster
© Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Solveig-Alma Halaas Lyster

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og PP-rådgiver. Hennes forskning er knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre. Lyster har publisert en rekke artikler og kapitler nasjonalt og internasjonalt og skrevet flere bøker om språk- og lesevansker der tiltak og forebygging av vansker har fått mye oppmerksomhet.

Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7

 • Spesialpedagogikk av Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (Heftet)

  Spesialpedagogikk

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2019 ISBN 9788202592059 Heftet Akademisk
 • Elever med lese- og skrivevansker av Solveig-Alma Halaas Lyster (Heftet)

  Elever med lese- og skrivevansker

  Hva vet vi? Hva gjør vi?

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2019 ISBN 9788202625344 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Evaluering av Jørgen Frost (Heftet)

  Evaluering

  i et dialogisk perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2009 ISBN 9788202293185 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Språk- og leseveiledning av Jørgen Frost (Heftet)

  Språk- og leseveiledning

  - i teori og praksis

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2009 ISBN 9788202283476 Heftet Akademisk
 • Språkvansker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold (Heftet)

  Språkvansker

  Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2008 ISBN 9788202277246 Heftet Akademisk
 • Språkverkstedet av Solveig-Alma Halaas Lyster og Heidi Tingleff (Lydkassett)

  Språkverkstedet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788204085443 Lydkassett 1. trinn og 2. trinn
 • Ringeriksmaterialet av Solveig-Alma Halaas Lyster, Heidi Tingleff og Øyvind Tingleff (Ukjent)

  Ringeriksmaterialet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788292052037 Ukjent 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn