Solveig-Alma Halaas Lyster
© Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Solveig-Alma Halaas Lyster

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hennes forskning har helt fra doktorgradsarbeidet på tidlig 90-tall og fram til i dag, vært spesielt knyttet til barns lese-, skrive- og språkutvikling og til forebyggende tiltak for å styrke barns og elevers skriftspråklige utvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 9 av 9