Oppvekst og miljø (Heftet)

Barn og unges utvikling

Forfatter:

Kirsten Flaten og Torkjell Sollesnes

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202506032
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barne- og ungdomsarbeiderfag , Oppvekstfag , Helse- og oppvekstfagene , Helsearbeiderfag , Helsefag , Fagskolen , Pedagogikk og elevkunnskap , Sosialfag og Lærerutdanning
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag, Helsefag, Oppvekstfag, Pedagogikk og elevkunnskap, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oppvekst og miljø

Denne boka handler om barn og unges oppvekstprosess. Den viser hvordan personlig utvikling skjer i samspillet mellom medfødte egenskaper og relasjoner til andre. Et sentralt perspektiv i boka er hvordan man kan styrke unges utvikling på en best mulig måte. Forfatterne presenterer forskning og teori innen fagfeltet og introduserer nye begreper og temaer som er sentrale. Blant annet drøftes grønn omsorg, hvordan meninger dannes i et postmodernistisk samfunn, og hvilken betydning den virtuelle verdenen har for barn og unge. Boka er skrevet for fagfolk og studenter innen barnevern, pedagogikk, spesialpedagogikk og vernepleie. Den er også nyttig for alle som arbeider med barn og unge innen skole, miljøarbeid eller som terapeuter.

Boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kirsten Flaten er utdannet allmennlærer. Hun er master i spesialpedagogikk (Universitetet St. Thomas i Minnesota) og psykologi (Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU). Flaten er ansatt som dosent ved Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Forskingsfeltet hennes har særlig vært psykisk helse, angst og utprøving av angstforebyggende programmer. Flaten har publisert en rekke fag- og vitenskapelige artikler, og utgitt to fagbøker.

Torkjell Sollesnes er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han er utdannet allmennlærer, har videreutdanning innen spesialpedagogikk, religionshistorie og musikk, og hovedfag i pedagogikk. Sollesnes er ansatt som førstelektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. Han underviser i pedagogikk innen barnevern - og vernepleierutanningene, har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og studieleder ved barnevernutdanningen. Han har tidligere publisert forsknings- og fagartikler innen pedagogikk og spesialpedagogikk, og utgitt to fagbøker.